В края на месец декември 2009г. беше представен в съда проекта за оздравителен план на Кремиковци. Министърът на финансите- г-н Дянков, внесе в Софийски градски съд на 12.01.2010г. писмо, с което изразява несъгласие за разсрочване на публичните задължения на Кремиковци. Това писмо послужи като основание на СГС да постанови определение за недопускане до разглеждане от Събранието на кредиторите внесения от страна на синдика план за оздравяване на Кремиковци, което е последната стъпка преди обявяването на комбината в несъстоятелност.

От 30/09 до 04/10/2009г. в к. к. Албена ще се проведе XIV-та Национална работническа спартакиада на металоработниците под мотото „ГЛОБАЛНА МОБИЛИЗАЦИЯ СРЕЩУ НЕСТАНДАРТНАТА ЗАЕТОСТ”. Организатори на мероприятието са СФ "Металици" и Европа спорт. Провеждането му става възможно благодарение на любезното сътрудничество и подкрепа на ПОК "Доверие" АД, Мобилтел ЕАД, "Труд и Капитал Холдинг" АД и "Дом-Здраве" АД.

  Синдикална федерация „Металици”, съвместно с КНСБ и Българската асоциация на металургичната индустрия, организираха на 18 ноември 2009г. в хотел Шератон, София, Национална кръгла маса за обсъждане възможните решения относно бъдещето на Кремиковци.

 

 

 Синдикална федерация „МЕТАЛИЦИ”-КНСБ е част от световната синдикална общност на металоработниците. Като такава федерацията участва активно вече втора поредна година в съвместната инициатива на Световната и Европейската федерации на металоработниците „Глобална мобилизация срещу нестандартната заетост”. Кампанията се провежда в периода 3-10 октомври 2009г., като 7 октомври е определен за Световен ден за борба с нестандартната заетост”.

 

 

Синдикът и ръководството на „Кремиковци” АД започват война срещу синдикатите. Основната причина е, че работниците разбраха, че главните виновници за състоянието на „Кремиковци” АД и за воденето му към ликвидация са синдика и ръководството на комбината.

В периода 30/09-04/10 октомври 2009г., в к.к. Албена се проведе Четиринадесета Открита Спартакиада на металоработниците в България под мотото „Глобална мобилизация срещу нестандартната заетост”. Организатори на мероприятието са Синдикална Федерация "Металици" - КНСБ и Асоциация Европа спорт, с любезното съдействие на ПОК “Доверие” и "Мобилтел" ЕАД.
В спартакиадата взеха участие около 120 души, представители на предприятията "КЦМ 2000 Груп" АД - Пловдив, "Алкомет" АД - Шумен, ", "Аурубис" АД – Пирдоп, "Енерсис" – Търговище, “Промет стийл” АД - Бургас, “ОЦК” АД – Кърджали и “Стомана индъстри” АД - Перник.

От 1-ви април 2009г. кремиковските работници възобновяват протестните си действия в София. Конкретната причина е декларацията на „Булгаргаз”, че ще спре подаването на газ към комбината, което на практика означава окончателно спиране дейността на завода.