Уважаеми колеги,
Скъпи металурзи,

Ръководството на Синдикална  федерация „Металици“  най- сърдечно  поздравява  всички български металурзи, които и днес, и в студ, и в пек полагат своя тежък професионален труд.

Ние сме убедени, че пътят към  успеха преминава  през обновяване  и внедряване на  иновативни технологии, в същото време  обаче  и най- добрите идеи и най- новите технологии,  не могат да намерят своята реализация ако няма професионално подготвени  и мотивирани работници.

В периода 26-27 октомври 2017 г. в Женева се провежда Световна конференция под мотото : Индустрия 4.0

Зам. Председателя на СФ "МЕТАЛИЦИ", г-жа Ренета Петрова и Председателя на федерация на леката промишленост - г-жа Цветелина Милчалиева, които са делегати на конференцията, информира световната синдикална общественост за предстоящите протести инициирани от Конфедерацията на независимите синдикати в България за по- високи, достойни заплати.

На 11.05.2017г. се проведе работна среща на индустриалните федерации от КНСБ и КТ „Подкрепа” , членове на Европейската федерация на индустриалните работници / IndustriALL European Trade Union /.

На срещата бяха обсъдени няколко общи идеи за :

Ръководството на СФ „Металици”- КНСБ поздравява работещите в цех „Екструзия” – ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ ЕАД, с признаването  на втора категория труд при пенсиониране за работещите там от МТСП и НОИ, считано от 26.09.2001 г.

След проведени преговори във фирма „Стомана индъстри” АД, между ръководството и синдикатите на КНСБ  и КТ Подкрепа , с участието на ръководствата на  СФ „Металици” , КНСБ и НФ „Металургия”, КТ Подкрепа , се постигна споразумение за увеличение на работните заплати.

Днес 8.12.2016  се подписа анекс към КТД на Стомана индъстри АД, в който бяха отразени  параметрите на споразумението както следва :

На 22.11.2016 г. в "Стомана индъстри" АД  ,се постигна споразумение между ръководството на "Стомана индъстри" и ръководствата на  синдикалните организации на КНСБ и КТ "Подкрепа ", за измеменение в действащия колективен трудов договор, в частта работнА заплата.  

Считано от 1-ви Януари 2017г. обявяваме следните допълнителни придобивки за  работниците и служителите :

В периода  от 4 до 7 октомври 2016 г. в Рио де Жанейро сe проведе Втория Световен конгрес на индустриалните работници  industriALL Global.

Конгресът избра за  новия мандатен период - Йорк Хофман за  Президент (сегашен президент на IG Metal, Германия ), Валтер Санчес за Генерален секретар (синдикати  на Бразилия).

На 07.07.2016 г. се проведе V-ят редовен конгрес на Синдикална Федерация „Металици” в гр. София , конгресна зала , х-л Форум.

Делегати на конгреса бяха синдикалисти от 27 предприятия от бранш металургия Председателят на СФ „Металици”, инж. Васил Яначков, представи пред делегатите и гостите на конгреса отчет за дейността на федерацията за мандатния период 2011-2016 г., в няколко направления - Колективното договаряне и доходите в бранш металургия, Защита на трудовите и социални права на металоработниците, международна дейност , проекти и обучения.

Днес, 09 ноември 2015 г., английските индустриални федерации организират протестен митинг пред сградата на европейския съвет под мотото: „Спасете стоманодобива”. Събитието съвпада с  люксембургското председателство за кризата в стоманодобивния сектор на ЕС.  Към протеста се присъедини и Европейската федерация в металургичния сектор – IndustriALL. Целта е да изрази недоволството на синдикатите в стаманодобивния сектор към дъмпинговите цени на стоката, предлагана от Китай и други трети страни.