Производството на стомана изисква отстраняване на кислород от желязна руда, за да се получи чист железен метал. При традиционното производство на стомана това се прави с помощта на въглища или природен газ в процес, който отделя CO₂. При производството на зелена стомана водородът, произведен от възобновяема енергия, замества изкопаемите горива.

На 01.10.2020  КНСБ и СФ МЕТАЛИЦИ организираха секторно съвещание за бранш металургия, в което участваха Българска асоциация на металургичната индустрия БАМИ , синдикати и работодатели от металургичните фирми в България . На форума бяха изнесени данни за мястото на металургията в българската , европейска и световна  икономика.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНАЧКОВ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От целия колектив на БАМИ приемете поздравления по повод 30 години от създаването на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

В този юбилеен ден трябва да отчетем нашето добро и конструктивно партньорство с Вас, синдиката на българските металурзи.

В активен диалог и сътрудничество работим за развитие на българската металургия, за нейната конкурентоспособност и високи постижения, за просперитет на предприятия и всички работещи в бранша. 

 

В деня на честване на 30 годишнината  КНСБ, Председателя на СФ МЕТАЛИЦИ  - инж. Васил Яначков, беше удостоен с награда на името на проф. Кръстьо Петков „За цялостен принос в развитието на синдикалното движение в България”

ПОЗИЦИЯ НА СФ”МЕТАЛИЦИ” КНСБ , НФ „МЕТАЛУРГИЯ” КТ ПОДКРЕПА, СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КНСБ В СТОМАНА ИНДЪСТРИ И СИНДИКАЛНАТА СЕКЦИЯ НА ПОДКРЕПА В СТОМАНА ИНДЪСТРИ
Относно: Ситуацията, в която се намира Стомана индъстри, по повод водната криза в гр.Перник

Вижте като PDF

От 14 до 17 май 2019 г. в Бюксел се проведе Европейска Регионалана Конференция на industriALL Global и Изпълнителен Комитет на industriALL  Europe.

Основните теми , които бяха разгледани по време на  конференцията бяха за  увеличаване моща на синдикатите  в Европа, проблемите с колективното договаряне, съвместни действия с Европейската индустриална федерация  по отношение на транснационалните компании и  сключване на Глобални рамкови споразумения за защита правата на работниците.

Американската мултинационална компания ЕнерСис взе решение за консолидиране  на своите производства в Европа, с цел повишаване на конкурентоспособността. Част от това решение е прекратяване на производството на индустриални батерии в ”Енерсис” АД, гр.Търговище от 01.06.2019 г.

Във връзка с възникналото обществено напрежение свързано с обявеното изменение в изчисляване на размера на пенсиите за хората , на които предстои пенсиониране Председателите на индустриалните федерации на КНСБ , членове на industriALL Europe се срещнаха с Председателя на социалната комисия на Парламента д-р Хасан Адемов.

Окончателно е решението на Върховния административен съд от 25.02.2019г. по случая : признаване на Втора категория труд за работниците в цех „Екструзия“ в „Етем България“ ЕАД.

Усилията, които положиха Синдикална Федерация „Металици“ и СО при „Етем България“ в рамките на последните две години, постигнаха следния резултат: С Решение №2790 на Върховния административен съд от 25.02.2019г. бе потвърдено задължително предписание на ТП НОИ София-град определящо полагания от работниците в цех „ Екструзия“ в „Етем България“ ЕАД труд като втора категория . Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 На 26-27 април 2018г. в  Женева , Швейцария  се проведе  ИК на  industriALL Global.

 Темите, които се обсъдиха бяха свързани с  борбата срещу  насилието върху жените на работното място ,търговски и промишлени политики  и предизвикателства  пред  синдикатите , сключване  глобални  рамкови споразумения ( за регулиране на международните трудови стандарти), увеличаване на влиянието на  синдикатите  и разширяване на тяхната дейност в  във веригата  от доставчици и  и подизпълнители.