ПОЗИЦИЯ НА СФ”МЕТАЛИЦИ” КНСБ , НФ „МЕТАЛУРГИЯ” КТ ПОДКРЕПА, СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КНСБ В СТОМАНА ИНДЪСТРИ И СИНДИКАЛНАТА СЕКЦИЯ НА ПОДКРЕПА В СТОМАНА ИНДЪСТРИ
Относно: Ситуацията, в която се намира Стомана индъстри, по повод водната криза в гр.Перник

Вижте като PDF

От 14 до 17 май 2019 г. в Бюксел се проведе Европейска Регионалана Конференция на industriALL Global и Изпълнителен Комитет на industriALL  Europe.

Основните теми , които бяха разгледани по време на  конференцията бяха за  увеличаване моща на синдикатите  в Европа, проблемите с колективното договаряне, съвместни действия с Европейската индустриална федерация  по отношение на транснационалните компании и  сключване на Глобални рамкови споразумения за защита правата на работниците.

Американската мултинационална компания ЕнерСис взе решение за консолидиране  на своите производства в Европа, с цел повишаване на конкурентоспособността. Част от това решение е прекратяване на производството на индустриални батерии в ”Енерсис” АД, гр.Търговище от 01.06.2019 г.

Във връзка с възникналото обществено напрежение свързано с обявеното изменение в изчисляване на размера на пенсиите за хората , на които предстои пенсиониране Председателите на индустриалните федерации на КНСБ , членове на industriALL Europe се срещнаха с Председателя на социалната комисия на Парламента д-р Хасан Адемов.

Окончателно е решението на Върховния административен съд от 25.02.2019г. по случая : признаване на Втора категория труд за работниците в цех „Екструзия“ в „Етем България“ ЕАД.

Усилията, които положиха Синдикална Федерация „Металици“ и СО при „Етем България“ в рамките на последните две години, постигнаха следния резултат: С Решение №2790 на Върховния административен съд от 25.02.2019г. бе потвърдено задължително предписание на ТП НОИ София-град определящо полагания от работниците в цех „ Екструзия“ в „Етем България“ ЕАД труд като втора категория . Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 На 26-27 април 2018г. в  Женева , Швейцария  се проведе  ИК на  industriALL Global.

 Темите, които се обсъдиха бяха свързани с  борбата срещу  насилието върху жените на работното място ,търговски и промишлени политики  и предизвикателства  пред  синдикатите , сключване  глобални  рамкови споразумения ( за регулиране на международните трудови стандарти), увеличаване на влиянието на  синдикатите  и разширяване на тяхната дейност в  във веригата  от доставчици и  и подизпълнители.

 На 24-25 април 2018г. в  столицата на Румъния, Букурещ  се проведе  конференция   организирана от industriALL European Trade Union под надслов: „УВЕЛИЧАВАНЕ  НА СИЛАТА НА СИНДИКАТИТЕ ЧРЕЗ КООРДИНИРАНЕ НА КОЛЕКТИВНОТО ДОГОВАРЯНЕ  В ЕВРОПА“

В конференцията взеха участие  представители от страните в Югоизточна Европа и Западните Балкани : България , Румъния, Хърватска,  Словения ,  Сърбия, Македония , Албания, Черна гора и др.

 По време на форума бяха обсъдени следните теми:

ИНФОРМАЦИЯ ДО МЕДИИТЕ

Днес 15.03.2018г. се проведе заседание на секторният съвет по Индустрия към КНСБ.

В него участваха ръководствата на  индустриалните федерации, членове на КНСБ и представляващи работещите от всички сектори в индустрията на България.

Темите които се обсъждаха бяха следните :

08 – 09 Ноември 2017г., Коломбо , Шри Ланка

Уважаеми колеги,

Ренета Петрова, зам.председател на Синдикална федерация „Металици”
КНСБ, участва в заседанието на ИК на Industri All global union, по предложение на члена на изпълнителния комитет, Маре Анчева СИЕР, в качеството си на нейн заместник.
Информирам Ви накратко за най- важните решения ,които прие Изпълнителния комитет , касаещи дейността на синдикатите, членове на Industri All global union ,от югоизточна Европа.

I. На 07.11.2017г. преди заседанието на Изпълнителният комитет се проведе заседание на женския комитет към Industri All global union.

На него се обсъдиха следните въпроси: