На 20 януари 2009г. бяха успешно финализирани преговорите за сключване на нов колективен трудов договор в бранш "Металургия"

На 20 /01/2009г. беше сключен традиционния за бранш „Металургия” колективен трудов договор. От страна на работодателите договорът бе подписан от Българската асоциация на металургичната индустрия /БАМИ/, а от страна на синдикатите- от СФ „Металици” КНСБ и НФ „Металургия” КТ Подкрепа.