Среща на СФ „Металици“-КНСБ с мисията на ОИСР - комитет по стоманата

На 30 ноември 2023 г. се проведе работна среща  на ръководството на СФ „Металици“- КНСБ с мисията на ОИСР – комитет по стоманата във връзка с кандидатстването на България за член в ОИСР.

На срещата, председателя на СФ „Металици“, инж. Васил Яначков и зам. Председателя на СФ „Металици“, г-жа Ренета Петрова  представиха пред  участниците от ОИСР  и Министерство на икономиката и индустрията на България изчерпателна информация за процесите протекли в условията на демократични  промени, и по- конкретно в индустрията и в стоманодобива на България.

 Бяха зададени изключително много въпроси  касаещи социалното партньорство  с работодателите и  изпълнителната власт, на които въпроси беше даден изчерпателен коментар от страна на СФ „Металици“ и беше връчен албум с много снимки от реалните действия на СФ „Металици“ в годините на прехода.

Писмо от МИ - Вижте като PDF