15.03.2018 - Заседание на секторният съвет по Индустрия към КНСБ

ИНФОРМАЦИЯ ДО МЕДИИТЕ

Днес 15.03.2018г. се проведе заседание на секторният съвет по Индустрия към КНСБ.

В него участваха ръководствата на  индустриалните федерации, членове на КНСБ и представляващи работещите от всички сектори в индустрията на България.

Темите които се обсъждаха бяха следните:

  • Измененията на Наредбата за работното време почивките и отпуските /НРВПО/ и по-конкретно прилагането на сумираното изчисляване на работното време. По тази тема информация изнесе националният секретар на КНСБ Величка Микова.
  • Безопастността и здравето при работа. Информация беше изнесена от националният секретар на КНСБ Евгени Янев и експерта в департамента по БЗР на КНСБ ,Огнян Атанасов.
  • Позицията на Европейската федерация на индустриалните работници относно изпълнението на проекта за Европейски енергиен съоз, която ще бъде обсъдена и приета на Изпълнителния комитет на IndustriALL Europe в София през м.Юни 2018г.

След обстойно обсъждане на всички теми секторният съвет взе следните решения:

  1. Секторният съвет обсъди проблемите , които възникват в предприятията, свързани с прилагането на сумираното изчисляване на работното време и новите промени на НРВПО и даде редица предложения за разглеждане в работната група към МТСП, която работи по тези проблеми
  2. Настояваме Правителството на Република България да обезпечи целеви средства ,за създаване на алтернативна заетост на работещите и населението в регионите , където предстои затваряне на въгледобивни мини, съгласно европейските изисквания.
  3. КНСБ и ИА ГИД да преразгледат и актуализират подписаното между тях споразумение и да се разпишат конкретни задължения на страните за обмен на информация и бърза реакция на място в предприятията, чрез съвместни планови и инцидентни проверки ,когато има ситуация ,свързана с безопастните и здравословни условия на труд.
  4. Във връзка с предстоящия ден /28 Април / за почитане паметта на загиналите работници при трудови злополуки, индустриалните федерации, съвместно с департамента по БЗР на КНСБ призоваваме работещите в предприятията да изпращат информация , свързана с проблеми по безопастността и условията на труд, за да се взимат превантивни мерки.

Галерия