Вторият Световен конгрес на индустриалните работници industriALL Globa, Рио де Жанейро 2016

В периода  от 4 до 7 октомври 2016 г. в Рио де Жанейро сe проведе Втория Световен конгрес на индустриалните работници  industriALL Global.

Конгресът избра за  новия мандатен период - Йорк Хофман за  Президент (сегашен президент на IG Metal, Германия ), Валтер Санчес за Генерален секретар (синдикати  на Бразилия).

За член на Изпълнителния комитет на industriALL Global, за регион Югоизточна Европа, беше избрана Ренета Петрова (Зам. Председател на СФ Металици).