Секторно съвещание за бранш металургия – 01.10.2020