Петнадесетта Открита Спартакиада на Металоработниците в България


В периода 1-5 септември 2010г., в к.к. Албена се проведе Петнадесетата Открита Спартакиада на металоработниците в България под мотото „Глобална мобилизация срещу нестандартната заетост”. Организатори на мероприятието са Синдикална Федерация "Металици" - КНСБ и Асоциация Европа спорт, с любезното съдействие на ПОК “Доверие”.

В спартакиадата взеха участие около 120 души, представители на предприятията "КЦМ 2000 Груп" АД - Пловдив, "Алкомет" АД - Шумен, ", "Аурубис" АД – Пирдоп, "Енерсис" – Търговище, “Промет стийл” АД - Бургас, “ОЦК” АД – Кърджали и “Стомана индъстри” АД - Перник.
Проведени бяха състезания по следните спортни дисциплини: минифутбол, волейбол, тенис на корт, тенис на маса, бридж, шах, дартс, теглене на въже и плуване.

Победителите бяха наградени с купи, медали и парични награди.

КЛАСИРАНЕ ПО СПОРТНИ ДИСЦИПЛИНИ:


КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ШАХ-ОТБОРНО
/МЪЖЕ/


1. КЦМ – ПЛОВДИВ
2. ПРОМЕТ СТИЙЛ – БУРГАС
3. АЛКОМЕТ – ШУМЕН
4. АУРУБИС - ПИРДОП

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ШАХ - ОТБОРНО
/ЖЕНИ/


1. КЦМ – ПЛОВДИВ
2. ЕНЕРСИС – ТЪРГОВИЩЕ
3. АУРУБИС – ПИРДОП
4. АЛКОМЕТ - ШУМЕН

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
БРИДЖ-ОТБОРНО
/МЪЖЕ/


1. АЛКОМЕТ - ШУМЕН
2. ПРОМЕТ СТИЙЛ - БУРГАС
3. КЦМ –ПЛОВДИВ
4. АУРУБИС - ПИРДОП

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
БРИДЖ - ОТБОРНО
/ЖЕНИ/

1. ЕНЕРСИС - ТЪРГОВИЩЕ
2. АЛКОМЕТ – ШУМЕН
3. КЦМ –ПЛОВДИВ
4. АУРУБИС - ПИРДОП

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕНИС НА МАСА - ОТБОРНО
/МЪЖЕ/


1. АУРУБИС /ПИРДОП/
2. КЦМ /ПЛОВДИВ/
3. СТОМАНА ИНДЪСТРИ /ПЕРНИК/
4. ПРОМЕТ СТИЙЛ /БУРГАС/
5. АЛКОМЕТ /АУРУБИС 2/

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕНИС НА МАСА - ОТБОРНО
/ЖЕНИ/


1. ЕНЕРСИС /ТЪРГОВИЩЕ/
2. АУРУБИС /ПИРДОП/
3. КЦМ /ПЛОВДИВ/
4. АЛКОМЕТ /ШУМЕН/

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕНИС НА МАСА - ДВОЙКИ
/МЪЖЕ/


1. Красимир Ганчовски и Иво Белишки - АУРУБИС - ПИРДОП
2. Емил Михайлов и Роман Георгиев – Стомана индъстри /ПЕРНИК/
3. Филип Харизанов и Никос Кавекос  - КЦМ
4. Мариян Джуранов и Петър Атанасов – АУРУБИС
5. Славчо Добрев и Константин Кашлов – ПРОМЕТ СТИЙЛ
6. Ивайло Колев и Станислав Стоянов – ЕНЕРСИС

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕНИС НА МАСА - ДВОЙКИ
/ЖЕНИ/


1. София Стефанова и Росица Христова - ЕНЕРСИС – ТЪРГОВИЩЕ
2. Тодорка Сребчева и Николина Узунова - КЦМ
3. Димитрина Маринова и Ирина Ботева - Алкомет

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕНИС НА МАСА - ИНДИВИДУАЛНО
/МЪЖЕ/


1. ЕМИЛ МИХАЙЛОВ - СТОМАНА ИНДЪСТРИ
2. КРАСИМИР ГАНЧОВСКИ - АУРУБИС
3. ИВО БЕЛИШКИ – АУРУБИС
4. ФИЛИП ХАРИЗАНОВ - КЦМ
5. НИКОС КАВЕКОС - КЦМ
6. СЛАВЧО ДОБРЕВ  - ПРОМЕТ СТИЙЛ

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕНИС НА МАСА - ИНДИВИДУАЛНО
/ЖЕНИ/


1. СОФИЯ СТЕФАНОВА – ЕНЕРСИС
2. РОСИЦА КОСТАДИНОВА - ЕНЕРСИС
3. ИВАНКА КОЙЧЕВА - АУРУБИС
4. ТОДОРКА СРЕБЧЕВА - КЦМ
5. ДИМИТРИНА МАРИНОВА – АЛКОМЕТ
6. ИРИНА БОГДАНОВА – АЛКОМЕТ

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕНИС НА КОРТ-ОТБОРНО
/МЪЖЕ/


1. СТОМАНА ИНДЪСТРИ /ПЕРНИК/
2. АУРУБИС /ПИРДОП/
3. КЦМ /ПЛОВДИВ/
4. АЛКОМЕТ /ШУМЕН/
5. ЕНЕРСИС /ТЪРГОВИЩЕ/

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕНИС НА КОРТ-ОТБОРНО
/ЖЕНИ/

1. ЕНЕРСИС /ТЪРГОВИЩЕ/
2. КЦМ – /ПЛОВДИВ/
3. АЛКОМЕТ /ШУМЕН/
4. АУРУБИС /ПИРДОП/

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕНИС НА КОРТ-ИНДИВИДУАЛНО
/МЪЖЕ/


1. РУМЕН ТАИРСКИ- СТОМАНА ИНДЪСТРИ
2. КОНСТАНТИН КАШЛОВ – ПРОМЕТ СТИЙЛ
3. РОМАН ГЕОРГИЕВ -  СТОМАНА ИНДЪСТРИ
4. ПЕТКО МАРКОВ - АУРУБИС
5. ПЕТЪР ЕНЧЕВ - ЕНЕРСИС
6. НИКОЛАЙ ПОПОВ - КЦМ

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕНИС НА КОРТ-ИНДИВИДУАЛНО
/ЖЕНИ/


1. ЕМИЛИЯ НИКОВА - КЦМ – ПЛОВДИВ
2. МАРИЕЛА ОБРЕШКОВА - ЕНЕРСИС
3. ЛИДИЯ ДИМОВА - КЦМ – ПЛОВДИВ
4. ПЕТЯ МАРКОВА - АУРУБИС
5. ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА - АЛКОМЕТ
6. ИВАНКА ГЕОРГИЕВА - ЕНЕРСИС

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ПЛУВАНЕ-ЩАФЕТА
/МЪЖЕ/


1. КЦМ /ПЛОВДИВ/
2. СТОМАНА ИНДЪСТРИ – ПЕРНИК
3. АУРУБИС /ПИРДОП/
4. СТОМАНА ИНДЪСТРИ 2 – ПЕРНИК

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ПЛУВАНЕ-ЩАФЕТА
/ЖЕНИ/


1. КЦМ – ПЛОВДИВ
2. АУРУБИС /ПИРДОП/

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ПЛУВАНЕ - ИНДИВИДУАЛНО
/МЪЖЕ/


1. АЛЕКСАНДЪР ЕВГЕНИЕВ - КЦМ /ПЛОВДИВ/
2. ВЕСЕЛИН БУЧЕВ- СТОМАНА ИНДЪСТРИ
3. ТОНИ АВРАНЛИЙЕВ – КЦМ /ПЛОВДИВ/
4. ПЕЙЧО КАЛОЯНОВ – ОЦК /КЪРДЖАЛИ/
5. РОМАН ГЕОРГИЕВ - СТОМАНА ИНДЪСТРИ
6. НИКОЛАЙ СТАРЕВ - КЦМ /ПЛОВДИВ/

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ПЛУВАНЕ - ИНДИВИДУАЛНО
/ЖЕНИ/


1. НИКОЛИНА УЗУНОВА  - КЦМ /ПЛОВДИВ/
2. ЕМИЛИЯ НИКОВА - КЦМ /ПЛОВДИВ/
3. РАДОСЛАВА ЧЕРВЕНКОВА - АУРУБИС
4. ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА – АЛКОМЕТ /ШУМЕН/

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ДАРТС - ОТБОРНО
/МЪЖЕ/


1. КЦМ-ПЛОВДИВ
2. ПРОМЕТ СТИЙЛ – БУРГАС
3. АУРУБИС /ПИРДОП/
4. АУРУБИС /ПИРДОП/
5. ПРОМЕТ СТИЙЛ – БУРГАС
6. АЛКОМЕТ - ШУМЕН

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ДАРТС - ОТБОРНО
/ЖЕНИ/


1. АЛКОМЕТ /ШУМЕН/
2. ЕНЕРСИС /ТЪРГОВИЩЕ/
3. ЕНЕРСИС /ТЪРГОВИЩЕ/
4. КЦМ-ПЛОВДИВ
5. ЕНЕРСИС /ТЪРГОВИЩЕ/
6. АЛКОМЕТ /ШУМЕН/

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ДАРТС - ИНДИВИДУАЛНО
/МЪЖЕ/


1. СЛАВЧО ДОБРЕВ – ПРОМЕТ СТИЙЛ
2. НИКОС КАВЕКОС – КЦМ
3. АЛЕКСАНДЪР СРЕБЧЕВ – КЦМ
4. КРАСИМИР НИКОЛОВ - ЕНЕРСИС
5. БОРИСЛАВ БОРИСОВ - АЛКОМЕТ
6. РЕДЖАИЛ МЕХМЕД - АЛКОМЕТ

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ДАРТС - ИНДИВИДУАЛНО
/ЖЕНИ/


1. РАДОСЛАВА ЧЕРВЕНКОВА – АУРУБИС
2. МАРУСЯ СЛАВОВА – ЕНЕРСИС
3. АЙНУР ЮМЕР – АЛКОМЕТ
4. ЕМИЛИЯ НИКОВА – КЦМ
5. НИКОЛИНА УЗУНОВА – КЦМ
6. ПЕТЯ МАРКОВА - АУРУБИС

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕГЛЕНЕ НА ВЪЖЕ-ОТБОРНО
/МЪЖЕ/


1. КЦМ - ПЛОВДИВ
2. АУРУБИС – ПИРДОП
3. СТОМАНА ИНДЪСТРИ
4. АЛКОМЕТ
5. ЕНЕРСИС

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕГЛЕНЕ НА ВЪЖЕ - ОТБОРНО
/ЖЕНИ/

1. ЕНЕРСИС - ТЪРГОВИЩЕ
2. КЦМ – ПЛОВДИВ
3. АЛКОМЕТ - ШУМЕН
4. АУРУБИС - ПИРДОП

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ВОЛЕЙБОЛ
/МЪЖЕ/


1. АУРУБИС - ПИРДОП
2. СТОМАНА ИНДЪСТРИ /ПЕРНИК/
3. АЛКОМЕТ /ШУМЕН/
4. КЦМ – ПЛОВДИВ
5. ЕНЕРСИС /ТЪРГОВИЩЕ/
6. ОЦК КЪРДЖАЛИ

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ВОЛЕЙБОЛ
/ЖЕНИ/


1. АУРУБИС - ПИРДОП
2. КЦМ – ПЛОВДИВ
3. ЕНЕРСИС /ТЪРГОВИЩЕ/
4. АЛКОМЕТ /ШУМЕН/

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
МИНИФУТБОЛ
/ЖЕНИ/


1. КЦМ /ПЛОВДИВ/
2. АЛКОМЕТ /ШУМЕН/
3. ЕНЕРСИС /ТЪРГОВИЩЕ/
4. АУРУБИС /ПИРДОП/

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
МИНИФУТБОЛ
/МЪЖЕ/


1. КЦМ /ПЛОВДИВ/
2. ОЦК /КЪРДЖАЛИ/
3. СТОМАНА ИНДЪСТРИ /ПЕРНИК/
4. АЛКОМЕТ /ШУМЕН/
5. АУРУБИС /ПИРДОП/
6. ЕНЕРСИС /ТЪРГОВИЩЕ/

ФЕАР ПЛЕЙ- АУРУБИС /ПИРДОП/

КРАЙНО КОМПЛЕКСНО
КЛАСИРАНЕ


1. КЦМ /ПЛОВДИВ/ - 195 т.
2. АУРУБИС /ПИРДОП/ - 141 т.
3. ЕНЕРСИС /ТЪРГОВИЩЕ/ - 111 т.
4. АЛКОМЕТ /ШУМЕН/ - 89 т.
5. СТОМАНА ИНДЪСТРИ /ПЕРНИК/ - 73 т.
6. ПРОМЕТ СТИЙЛ /БУРГАС/ - 44 т.
7. ОЦК /КЪРДЖАЛИ/ - 11 т.

Default Image

Двадесета юбилейна Спартакиада на металоработниците в България , кк Албена 2015

От 16 до 20 септември, 2015г., в к.к. Албена се проведе Двадесета Юбелейна Спартакиада на...

Default Image

Деветнадесетата Открита Спартакиада на металоработниците в България - Албена 2014

От 03 до 07 септември, 2014г., в к.к. Албена се проведе Деветнадесетата Открита Спартакиада на...

Default Image

Осемнадесета Открита Спартакиада на металоработниците в България - Албена 2013

От 28 август до 01 септември 2013г., в к.к. Албена се проведе Осемнадесетата Открита Спартакиада...

Default Image

Петнадесетта Открита Спартакиада на Металоработниците в България

В периода 1-5 септември 2010г., в к.к. Албена се проведе Петнадесетата Открита Спартакиада на...

Default Image

Седемнадесетта Открита Спартакиада на Металоработниците в България

В периода 1- 5 септември 2012г., в к.к. Албена се проведе Седемнадесетта Открита Спартакиада на...

Default Image

Тринадесетата Открита Спартакиада на металоработниците

От 01 до 05 октомври, 2008г., в к. к. Албена се проведе Тринадесетата Открита Спартакиада на...

Default Image

Четиринадесета Открита Спартакиада на металоработниците в България

В периода 30/09-04/10 октомври 2009г., в к.к. Албена се проведе Четиринадесета Открита Спартакиада на металоработниците в...

Default Image

Шестнадесетта Открита Спартакиада на Металоработниците в България

В периода 15-19 септември 2011г., в к.к. Албена се проведе Шестнадесетта Открита Спартакиада на...