Четиринадесета Открита Спартакиада на металоработниците в България

В периода 30/09-04/10 октомври 2009г., в к.к. Албена се проведе Четиринадесета Открита Спартакиада на металоработниците в България под мотото „Глобална мобилизация срещу нестандартната заетост”. Организатори на мероприятието са Синдикална Федерация "Металици" - КНСБ и Асоциация Европа спорт, с любезното съдействие на ПОК “Доверие” и "Мобилтел" ЕАД.
В спартакиадата взеха участие около 120 души, представители на предприятията "КЦМ 2000 Груп" АД - Пловдив, "Алкомет" АД - Шумен, ", "Аурубис" АД – Пирдоп, "Енерсис" – Търговище, “Промет стийл” АД - Бургас, “ОЦК” АД – Кърджали и “Стомана индъстри” АД - Перник.

Проведени бяха състезания по следните спортни дисциплини: минифутбол, волейбол, тенис на корт, тенис на маса, бридж, шах, дартс, теглене на въже и плуване.

Победителите бяха наградени с купи, медали и парични награди.

КОМПЛЕКСЕН ПЪРВЕНЕЦ: “КЦМ 2000 Груп” АД – гр. Пловдив

ФЕЪР ПЛЕЙ: “Енерсис” – гр. Търговище


КЛАСИРАНЕ ПО СПОРТНИ ДИСЦИПЛИНИ:

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕНИС НА КОРТ-ОТБОРНО
/МЪЖЕ/


1. СТОМАНА ИНДЪСТРИ - ПЕРНИК
2. КЦМ – ПЛОВДИВ
3. АУРУБИС -ПИРДОП

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕНИС НА КОРТ-ОТБОРНО
/ЖЕНИ/

1. ЕНЕРСИС – ТЪРГОВИЩЕ
2. КЦМ – ПЛОВДИВ

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕНИС НА КОРТ-ИНДИВИДУАЛНО
/МЪЖЕ/


1. Румен Баирски – СТОМАНА ИНДЪСТРИ
2. Николай Попов – КЦМ
3. Петко Маринов – АУРУБИС
4. Красимир Ганчовски – АУРУБИС
5. Александър Пачов – КЦМ
6. Владислав Петков - СТОМАНА ИНДЪСТРИ

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕНИС НА КОРТ-ИНДИВИДУАЛНО
/ЖЕНИ/


1. Мариела Обрешкова - ЕНЕРСИС
2. Санимира Апостолова - КЦМ
3. Галя Чекендова - КЦМ
4. Иванка Йорданова - ЕНЕРСИС
5. Росица Йорданова - ЕНЕРСИС

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
БРИДЖ-ОТБОРНО
/МЪЖЕ/


1. КЦМ – ПЛОВДИВ
2. АЛКОМЕТ – ШУМЕН
3. ПРОМЕТ СТИЙЛ - БУРГАС

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
БРИДЖ - ОТБОРНО
/ЖЕНИ/


1. АЛКОМЕТ – ШУМЕН
2. КЦМ – ПЛОВДИВ

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ВОЛЕЙБОЛ
/МЪЖЕ/

1. СТОМАНА ИНДЪСТРИ – ПЕРНИК
2. АУРУБИС – ПИРДОП
3. ОЦК – КЪРДЖАЛИ
4. ЕНЕРСИС – ТЪРГОВИЩЕ
5. АЛКОМЕТ – ШУМЕН
6. КЦМ - ПЛОВДИВ

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ВОЛЕЙБОЛ
/ЖЕНИ/


1. АЛКОМЕТ – ШУМЕН
2. КЦМ - ПЛОВДИВ
3. ЕНЕРСИС – ТЪРГОВИЩЕ

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ДАРТС - ОТБОРНО
/МЪЖЕ/


1. ЕНЕРСИС – ТЪРГОВИЩЕ - Красимир Радев и Хрисим Ганев
2. КЦМ – ПЛОВДИВ - Никос Кавекос и Яшар Мурадов
3. ПРОМЕТ СТИЙЛ – БУРГАС - Иван Самрджиев и Станчо Димов
4. КЦМ – ПЛОВДИВ - Георги Кацаров и Самуил Каргалиев
5. АУРУБИС – ПИРДОП - Иво Белишки и Мариан Джуранов
6. АУРУБИС – ПИРДОП - Радослав Стоянов и Георги Николов

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ДАРТС - ОТБОРНО
/ЖЕНИ/


1. АЛКОМЕТ – ШУМЕН – Назмие Неджмидин и Йоана Желева
2. ЕНЕРСИС – ТЪРГОВИЩЕ – Иванка Йорданова и Росица Йорданова
3. КЦМ – ПЛОВДИВ – Иванка Петова и Санимира Апостолова
4. КЦМ – ПЛОВДИВ – Галя Христова и Емилия Никова
5. ЕНЕРСИС – ТЪРГОВИЩЕ – София Захариева и Росица Христова
6. ЕНЕРСИС – ТЪРГОВИЩЕ – Маруся Славева и Мариела Обрешкова

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ДАРТС - ИНДИВИДУАЛНО
/МЪЖЕ/


1. ЕНЕРСИС – ТЪРГОВИЩЕ - Красимир Радев
2. ОЦК – КЪРДЖАЛИ - Севтин Саид
3. ОЦК – КЪРДЖАЛИ - Мартин Гочев
4. ЕНЕРСИС – ТЪРГОВИЩЕ - Хрисим Ганев
5. КЦМ – ПЛОВДИВ - Никос Кавекос
6. ОЦК – КЪРДЖАЛИ - Пейчо Калоянов

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ДАРТС - ИНДИВИДУАЛНО
/ЖЕНИ/


1. ЕНЕРСИС – ТЪРГОВИЩЕ – Маруся Славова
2. КЦМ – ПЛОВДИВ – Санимира Апостолова
3. ЕНЕРСИС – ТЪРГОВИЩЕ – Иванка Йорданова
4. АЛКОМЕТ – ШУМЕН - Ивелина Райчева
5. КЦМ – ПЛОВДИВ – Емилия Никова
6. ЕНЕРСИС – ТЪРГОВИЩЕ – Росица Христова

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
МИНИФУТБОЛ
/МЪЖЕ/


1. ОЦК /КЪРДЖАЛИ/
2. ЕНЕРСИС - ТЪРГОВИЩЕ
3. КЦМ /ПЛОВДИВ/
4. АЛКОМЕТ – ШУМЕН
5. АУРУБИС – ПИРДОП
6. СТОМАНА ИНДЪСТРИ - ПЕРНИК

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
МИНИФУТБОЛ
/ЖЕНИ/


1. КЦМ /ПЛОВДИВ/
2. ЕНЕРСИС – ТЪРГОВИЩЕ
3. АЛКОМЕТ - ШУМЕН

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ПЛУВАНЕ - ИНДИВИДУАЛНО
/МЪЖЕ/


1. Веселин Бучев – СТОМАНА ИНДЪСТРИ
2. Пейчо Калоянов – ОЦК
3. Радослав Стоянов – АУРУБИС
4. Яшар Мурадов – КЦМ
5. Ангел Иванов – АУРУБИС
6. Росен Харизанов - СТОМАНА ИНДЪСТРИ

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ПЛУВАНЕ - ИНДИВИДУАЛНО
/ЖЕНИ/


1. Емилия Никова – КЦМ
2. Назмие Наджмитин – АЛКОМЕТ
3. Санимира Апостолова – КЦМ
4. Димитричка Маринова – АЛКОМЕТ
5. Анета Палаврова – АЛКОМЕТ
6. Иванка Петова – КЦМ

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ПЛУВАНЕ-ОТБОРНО
/МЪЖЕ/


1. СТОМАНА ИНДЪСТРИ – ПЕРНИК
2. АУРУБИС – ПИРДОП
3. СТОМАНА ИНДЪСТРИ – ПЕРНИК /2/
4. КЦМ /ПЛОВДИВ/
5. АЛКОМЕТ - ШУМЕН

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ПЛУВАНЕ-ОТБОРНО
/ЖЕНИ/


1. КЦМ /ПЛОВДИВ/
2. АЛКОМЕТ - ШУМЕН

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕГЛЕНЕ НА ВЪЖЕ-ОТБОРНО
/МЪЖЕ/


1. АЛКОМЕТ – ШУМЕН
2. АУРУБИС – ПИРДОП
3. СТОМАНА ИНДЪСТРИ – ПЕРНИК
4. ОЦК – КЪРДЖАЛИ
5. ПРОМЕТ СТИЙЛ – БУРГАС
6. КЦМ - ПЛОВДИВ

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕГЛЕНЕ НА ВЪЖЕ - ОТБОРНО
/ЖЕНИ/


1. КЦМ – ПЛОВДИВ
2. АЛКОМЕТ – ШУМЕН
3. ЕНЕРСИС – ТЪРГОВИЩЕ

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕНИС НА МАСА - ИНДИВИДУАЛНО
/МЪЖЕ/


1. Емил Михайлов – СТОМАНА ИНДЪСТРИ
2. Красимир Ганчовски – АУРУБИС
3. Филип Харизанов – КЦМ
4. Иван Белишки – АУРУБИС
5. Никос Кавекос – КЦМ
6. Иван Стоянов – ПРОМЕТ СТИЙЛ

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕНИС НА МАСА - ИНДИВИДУАЛНО
/ЖЕНИ/


1. София Костадинова – ЕНЕРСИС
2. Росица Костадинова – ЕНЕРСИС
3. Йоана Желева – АЛКОМЕТ
4. Иванка Петова – КЦМ
5. Емилия Никова – КЦМ
6. Ивелина Пайчева - АЛКОМЕТ

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕНИС НА МАСА - ДВОЙКИ
/МЪЖЕ/

1. Емил Михайлов - СТОМАНА ИНДЪСТРИ и Красимир Ганчовски - АУРУБИС
2. Иван Белишки и Мариян Джурански - АУРУБИС – ПИРДОП
3. Филип Харизанов и Никос Кавекос - КЦМ – ПЛОВДИВ
4. Иван Стоянов и Румен Касабов - ПРОМЕТ СТИЙЛ – БУРГАС

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕНИС НА МАСА - ДВОЙКИ
/ЖЕНИ/


1. София Костадинова и Росица Костадинова -ЕНЕРСИС – ТЪРГОВИЩЕ
2. Йоана Желева и Ирина Богданова - АЛКОМЕТ – ШУМЕН
3. Иванка Петова и Емилия Никова - КЦМ – ПЛОВДИВ
4. Маруся Славова и Иванка Йорданова - ЕНЕРСИС – ТЪРГОВИЩЕ


КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ШАХ-ИНДИВИДУАЛНО
/МЪЖЕ/


1. Димо Овалов - ПРОМЕТ СТИЙЛ /БУРГАС/
2. Георги Вълчев - ПРОМЕТ СТИЙЛ /БУРГАС/
3. Ангел Ангелов - ПРОМЕТ СТИЙЛ /БУРГАС/

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ШАХ - ИНДИВИДУАЛНО
/ЖЕНИ/


1. Галя Христова - КЦМ – ПЛОВДИВ
2. Маруся Стойчева - АЛКОМЕТ – ШУМЕН

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕНИС НА МАСА - ОТБОРНО
/МЪЖЕ/


1. КЦМ – ПЛОВДИВ
2. СТОМАНА ИНДЪСТРИ – ПЕРНИК
3. АУРУБИС – ПИРДОП
4. ПРОМЕТ СТИЙЛ – БУРГАС

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ТЕНИС НА МАСА - ОТБОРНО
/ЖЕНИ/


1.ЕНЕРСИС – ТЪРГОВИЩЕ
2. КЦМ – ПЛОВДИВ
3. АЛКОМЕТ – ШУМЕН
4. КЦМ – ПЛОВДИВ

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ШАХ-ОТБОРНО
/МЪЖЕ/


1. ПРОМЕТ СТИЙЛ /БУРГАС/
2. КЦМ – ПЛОВДИВ
3. АЛКОМЕТ – ШУМЕН
4. АУРУБИС - ПИРДОП

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ШАХ - ОТБОРНО
/ЖЕНИ/

1. КЦМ – ПЛОВДИВ
2. АЛКОМЕТ – ШУМЕН
3. ЕНЕРСИС - ТЪРГОВИЩЕ


КРАЙНО КОМПЛЕКСНО
КЛАСИРАНЕ


1. КЦМ /ПЛОВДИВ/ - 209 т.
2. ЕНЕРСИС /ТЪРГОВИЩЕ/ - 142 т.
3. АЛКОМЕТ /ШУМЕН/ - 123 т.
4. СТОМАНА ИНДЪСТРИ /ПЕРНИК/ - 80 т.
5. АУРУБИС /ПИРДОП/ - 75 т.
6. ПРОМЕТ СТИЙЛ /БУРГАС/ - 46 т.
7. ОЦК /КЪРДЖАЛИ/ - 32 т.

ГАЛЕРИЯ

Default Image

Двадесета юбилейна Спартакиада на металоработниците в България , кк Албена 2015

От 16 до 20 септември, 2015г., в к.к. Албена се проведе Двадесета Юбелейна Спартакиада на...

Default Image

Деветнадесетата Открита Спартакиада на металоработниците в България - Албена 2014

От 03 до 07 септември, 2014г., в к.к. Албена се проведе Деветнадесетата Открита Спартакиада на...

Default Image

Осемнадесета Открита Спартакиада на металоработниците в България - Албена 2013

От 28 август до 01 септември 2013г., в к.к. Албена се проведе Осемнадесетата Открита Спартакиада...

Default Image

Петнадесетта Открита Спартакиада на Металоработниците в България

В периода 1-5 септември 2010г., в к.к. Албена се проведе Петнадесетата Открита Спартакиада на...

Default Image

Седемнадесетта Открита Спартакиада на Металоработниците в България

В периода 1- 5 септември 2012г., в к.к. Албена се проведе Седемнадесетта Открита Спартакиада на...

Default Image

Тринадесетата Открита Спартакиада на металоработниците

От 01 до 05 октомври, 2008г., в к. к. Албена се проведе Тринадесетата Открита Спартакиада на...

Default Image

Четиринадесета Открита Спартакиада на металоработниците в България

В периода 30/09-04/10 октомври 2009г., в к.к. Албена се проведе Четиринадесета Открита Спартакиада на металоработниците в...

Default Image

Шестнадесетта Открита Спартакиада на Металоработниците в България

В периода 15-19 септември 2011г., в к.к. Албена се проведе Шестнадесетта Открита Спартакиада на...